Scurt istoric parohia Balaceanca

Biserica parohială din Bălăceanca, a fost construită între anii 1880-1884 de către familia boierului grec Eftimie și Sofia Diamandescu – fost primar al capitalei, pe temelia unei bisericuțe vechi din lemn, cu pictura în ulei, realizată de pictorul Anton Serafim.

Biserica are formă de corabie, în stil românesc, din cărămidă și tablă, cu două turle din lemn și învelită cu tablă galvanizată.

Pictura actuală, în tempera, a fost executată în anul 1942 de pictorul Constantin Călinescu, după ce tencuiala cu pictura anterioară a fost înlocuită cu una nouă. Vechea pictură a fost facută de pictorul Anton Serafim, în anul 1884, al cărui nume se află scris pe icoana Mântuitorului, de pe catapeteasma veche de lemn, pe care se află pictura cea veche.

Pictura din 1884 a fost executată în stilul renașterii, iar cea din 1942 în stil neobizantin.

În fața bisericii, la o distanță de aproximativ 20 m se află clopotnița, iar în partea de miază-noapte este casa parohială. În jur se află grădina bisericii. Casa Parohială a fost construită în 1933, cu sprijinul autorităților – locale și județene – sub îndrumarea preotului paroh Alexandrescu Eugeniu. La început, biserica actuală, a fost mai mică, dar după cutremurul din 10 noiembrie 1940, a fost renovată, consolidată și extinsă la pridvor cu 4 m, de către preotul Eugeniu Alexandrescu, care a și repictat-o în culori tempera (mai puțin catapeteasma).
Clopotnița Sfintei Biserici a fost construită în anul 1943, când și Cimitirul Parohial este refăcut, reamenajat și mărit la 1 ha, și împrejmuit cu gard din beton sub îndrumarea Pr. Eugeniu Alexandrescu.

După cutremurul devastator din 4 martie 1977, turla mică, din față, a Sfintei Biserici, a suferit modificări, iar Sfânta Biserică a fost acoperită în întregime cu tablă nouă galvanizată. În anul 1991, pictura bisericii a fost restaurată de către pictorul Bonea Marian, paroh fiind preotul Stan Alexandru.

În anul 2002, preotul paroh Pîrlog Mihail a dotat casa Parohială cu cele necesare (canapea, combină frigorifică, aragaz cu butelie, șifonier cu 3 uși, cuier). În anul 2003, preotul Mihail Pîrlog a racordat Casa Parohială la canalizarea Spitalului de Psihiatrie Bălăceanca, subtraversând șoseaua din fața acesteia.

În anul 2013 au avut loc mai multe lucrări la Parohia Bălăceanca sub îndrumarea Pr. Paroh Gavrilă Nicolae și Pr. Tălmăcian Florin, în partea dreaptă a fost ridicat un lumânărar din zid și în partea stânga a fost ridicata o toaletă tot din zid cu doua cabine de WC, racordata la apa curentă din curte. Arhiva Bisericii a fost organizata prin grija domnului Ciotoran Nicolae iar rafturile bibliotecii au fost oferite in dar de dna Ruse Nicoleta.

În Sfînta Biserica s-au adus gazele naturale ce existau în fața Sfintei Biserici și s-a făcut instalația de încălzire pentru credincioși. Pe frontespiciul bisericii s-a așezat pisania care nu exista.

PREOȚII SLUJITORI LA BISERICA ”DIAMANDESCU” – PAROHIA BĂLĂCEANCA

PR. STAN STOICESCU: 1884-1916
PR. DIN SATUL GLINA, SUPLINESC PAROHIA ÎNTRE 1916-1922
PR. ULPIU PETRESCU: 1922- 1930
PR. ALEXANDRU EUGENIU: 1931-1976; dec. 1989- aug. 1990
PR. POPA CONSTANTIN: 1976-1982
PR. ILIE ION: 1982-1989
PR. STAN ALEXANDRU: 1990-1996
PR. FILIP ILIE: 1996-2002
PR. PÎRLOG MIHAIL: 2002-2012
PR. GAVRILĂ NICOLAE: 2012-2017
PR. TĂLMĂCIAN FLORIN: 2013-Prezent
PR. IORDĂCHESCU CONSTANTIN 2017 – Prezent